GABINET DE PREMSA

Transformem les informacions de la seva empresa i/o institució en notícies per aparèixer als mitjans de comunicació, adaptant-les als suports i rutines específiques de cada mitjà.

Identificació de mitjans

La imatge cara el públic és la teva carta de presentació i cal ser curós a l’hora de decidir on i a qui s’ensenya.

 

Selecció de mítings offline i online

Estar connectat amb tot l’equip que forma la teva empresa i els teus clients és vital per al bon funcionament, i nosaltres ens encarreguem de fer-ho.

Redacció de notes i dossiers de premsa

Proposem articles promocionals i informatius per a controlar tota la informació que arriba al públic, tant si ja són clients com si no.

Emissió de comunicats i seguiment

Mantenim un registre de cada activitat i reunió que es duu a terme i et mantenim informat en tot moment.

Organització de rodes de premsa

Qualsevol moment d’exposició al periodista és crucial i nosaltres ens volem assegurar que tot surti rodat.

 

Gabinet de premsa en fires

Les fires són un gran recurs per a trobar-se amb els professionals de la comunicació. Nosaltres et mantenim informat dels millors esdeveniments i t’organitzem la roda de premsa.

Gestió d’entrevistes en premsa, radio i TV

Elaborem informació de suport i ens assegurem que tota pregunta, grata o no tan grata, tingui la seva resposta adient.

Gestió de reportatges i articles d’opinió

Oferim els elements necessaris per a guiar, dirigir i gestionar projectes en l’àmbit del periodisme.

 

Press clipping i valoració de resultats

Es tracta del millor servei de seguiment que recupera, selecciona, resumeix i organitza totes les notícies que apareixen als mitjans de comunicació i afecten el seu sector. És informació constant i real al moment.