La nostra visió estratègica de la Responsabilitat Empresarial es materialitza a través d'un model de "Consultoria Responsable".

Anàlisis de la realitat del client

La vocació de qualsevol empresa és estar cada vegada més a prop dels seus clients i això implica conèixer el seu comportament, les seves necessitats i els seus gustos, i establir amb ells una relació satisfactòria i duradora.

Diagnòstic i pla d’accions

Fer una síntesi del procés de treball tècnic permet veure amb perspectiva i objectivitat la gestió efectiva de l’empresa i el seu comportament. Nosaltres t’ajudem a realitzar-la i interpretar-la.

Creació del missatge

Crear un bon missatge que defineixi la teva empresa no és fàcil. Nosaltres ens assegurem que el teu missatge tingui l’impacte mediàtic que es mereix.

Assessoria permanent

Perquè sabem que els problemes no avisen, nosaltres ens comprometem a ser-hi sempre que ho necessitis.

 

Formació en comunicació

Saber estructurar les idees, redactar-les correctament i expressar-les bé són aspectes fonamentals per a comunicar i convèncer, així com una adequada posada en escena.

Investigació i elaboració d’informes

Un informe tècnic és una forma especialitzada d’exposició. Amb l’informe, garantim la comunicació d’informació útil i pràctica.

Gestió de la marca i identitat coorporativa

Parlem de la imatge, les emocions, la filosofia i els valors que l’empresa transmet a l’exterior i, per extensió, el que el client percep de la marca i l’actitud que prendrà cap a ella.

Naming

Saps el moment en què després de donar voltes hores i hores dones amb el nom perfecte però ja està registrat? Nosaltres t’evitem maldecaps i t’aconsellem i et busquem el nom de la teva empresa.

Suport gerencial

Són sistemes d’informació utilitzats en l’àmbit estratègic orientat als directius que ajuden a dirigir la presa de decisions estratègiques a través de gràfiques i comunicacions avançades.

 

Plans de màrqueting i implantació

Es tracta d’un document escrit que recull totes les fases del màrqueting: anàlisi interna i externa, DAFO, fixació d’objectius, definició d’estratègies i pla d’acció, pla d’execució i mecanismes de control.