LA
CONSULTORIA

Que vol dir quan parlem de prospectiva empresarial? Doncs ser capaços de construir un futur pel nostre negoci

 

ELS ESDEVENIMENTS
I LES RELACIONS PÚBLIQUES

La publicitat és l'estratègia de el desig que motiva la demanda d'un producte o servei.
La propaganda, l'estratègia de el condicionament que substitueix les accions reflexives per actes reflexos.
I les relacions públiques, l'estratègia de la confiança que atorga a la comunicació la seva autenticitat (Matrat 1971)

 

COMMUNICACIÓ 360

Parlem de
Branded Content, Copy,
Campanyes de comunicació,
Comunicació de marca

GABINET DE PREMSA

Transformem les informacions
de la seva empresa i/o institució
en notícies que apareixen als mitjans
de comunicació

PUBLICACIONS

La nostra eina
de rigor i eficàcia.