ESDEVENIMENTS
I RRPP

Contribuïm al
desenvolupament
sostenible de la nostra
societat millorant la
forma en la qual el món
viu i treballa

 

LA
CONSULTORIA

La nostra visió estratègica
de la Responsabilitat
Empresarial es
materialitza a través d'un
model de "Consultoria
Responsable"

 

COMMUNICACIÓ 2.0.

La nova forma de
comunicació cap a
una nova evolució
de la web.


GABINET DE PREMSA

Transformem les informacions
de la seva empresa i/o institució
en notícies per aparèixer als mitjans
de comunicació

PUBLICACIONS

La nostra eina
de rigor i eficàcia.