La planificació no és el resultat

Què vol realment el client?
16/07/2015
La comunicació, el cordó umbilical de la Covid-19
01/05/2020

La planificació no és el resultat

Moltes vegades es malinterpreta la planificació com una presa de decisions futures pero com diu Peter Drucker, les decisions només existeixen al present. És important tenir uns objectius generals que s’afegeixin a la teva visió de futur del negoci pero la pregunta que es recomana fer no és el que faré demà sino que he de fer avui per aconseguir resultats. La planificació no és el resultat, és el procés continu d’enfortir el que funciona i abandonar el que no funciona, d’assumir riscos i prendre decisions amb el coneixement dels seus efectes potencials, de la fixació d’objectius, de valorar el rendiment i els resultats a través d’un feedback sistemàtic. En comunicació passa exactament el mateix. L’anunci no és la comunicació. El disseny del logo no és la comunicació. El canal de Facebook no és la comunicació. Alerta amb qui diu que ens portarà la comunicació i només ens parla de focs artificials.

Comments are closed.